×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Finansowo - Budżetowy

Marzena Demska
kierownik wydziału
77 424 66 71

Monika Zubicka
inspektor
77 424 66 51

Anna Lewicka
inspektor
77 424 66 28

Anna Łabudzińska
inspektor
77 424 66 51
a.labudzinska@lewin-brzeski.pl

Aleksandra Gawlak
inspektor
77 424 66 28
a.gawlak@lewin-brzeski.pl

Aleksandra Antkowiak
inspektor
77 424 66 70
a.antkowiak@lewin-brzeski.pl 

Katarzyna Stróż-Laszuk
inspektor
77 424 66 70
k.stroz-laszuk@lewin-brzeski.pl

Jagoda Sałbut
inspektor, kasjer
77 424 66 29
j.salbut@lewin-brzeski.pl

W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

  • dokonaniem wpłaty w kasie Urzędu, tel. 77 424 66 29;
  • uregulować należności z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, czynszu, dzierżawy z terenu gminy - pokój nr 21;
  • wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • załatwianiem spraw związanych z uzyskiwaniem świadczeń w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego NW;
  • informacjami dotyczącymi prowadzonych windykacji należności budżetowych.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl