×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Finansowo - Budżetowy

Marzena Demska
kierownik wydziału
77 424 66 71

Monika Zubicka
inspektor
77 424 66 51

Anna Lewicka
inspektor
77 424 66 28

Anna Łabudzińska
inspektor
77 424 66 51

Aleksandra Gawlak
inspektor
77 424 66 28

Aleksandra Antkowiak
inspektor
77 424 66 70
 

Katarzyna Stróż
inspektor
77 424 66 70

Dorota Lenard
podinspektor
77 424 66 70

Jagoda Sałbut
inspektor, kasjer
77 424 66 29

W ramach wydziału można załatwić sprawy związane z:

  • dokonaniem wpłaty w kasie Urzędu, tel. 77 424 66 29;
  • uregulować należności z tytułu wieczystego użytkowania, najmu, czynszu, dzierżawy z terenu gminy - pokój nr 21;
  • wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
  • załatwianiem spraw związanych z uzyskiwaniem świadczeń w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego NW;
  • informacjami dotyczącymi prowadzonych windykacji należności budżetowych.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl