×
Wyszukaj w serwisie
×

Urząd Stanu Cywilnego

Urszula Struska
kierownik USC
tel. 77 424 66 50

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

  • transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - wpisanie aktu sporządzonego za granica do ksiąg stanu cywilnego;
  • uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego;
  • wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu oraz odpisu międzynarodowego;
  • zmiana imion i nazwisk;
  • sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska jakie nosiła przed zawarciem małżeństwa;
  • zawarcie małżeństwa;
  • zaświadczenie o zdolności prawnej;
  • rejestracja zgonu.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl