×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Joanna Mokrzan
kierownik wydziału
77 424 66 81

Joanna Greniuch-Błaszko
inspektor
77 424 66 80

Sylwia Tokarz-Rak
inspektor
77 424 66 39

Kamila Lubczyńska-Mrozek
inspektor
77 424 66 39

Barbara Lenard-Oszust
inspektor
77 424 66 39
blenardoszust@lewin-brzeski.pl

Tutaj możesz załatwić następujące sprawy:

  • wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
  • zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
  • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów;
  • zamiana lokali mieszkalnych.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl