×
Wyszukaj w serwisie
×

Straż Miejska

ul. Rynek 1
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. 77 424 66 65
  

 

Straż Miejska:

  • wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw  i aktów prawa miejscowego.
  • współdziała z właściwymi podmiotami  w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • do momentu przybycia właściwych służb, Straż Miejska zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia,
  • doprowadza osoby nietrzeźwe do ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób,
  • informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy.

Więcej informacji: www.bip.lewin-brzeski.pl