×
Wyszukaj w serwisie
×

Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 1

Hotel 1

Usytuowanie nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki (droga powiatowa nr 1508) z ul. Pocztową (droga gminna nr 2062) w Lewinie Brzeskim. 
Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Numer działki
642/3

Powierzchnia
0,30 ha

Właściciel
Właścicielem nieruchomości jest Gmina.
Obecnie teren jest dzierżawiony przez osoby prywatne i wykorzystywany na ogródki działkowe.

Dopuszczalna zabudowa
Dopuszcza się budynki 1 - 2 kondygnacyjne. Obecnie nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lecz dopuszcza się możliwości przeznaczenia całości budynku na cele usługowe (np. hotel, restauracja, kawiarnia, etc.), pod warunkiem, że budynek pod względem architektury będzie odpowiadał wymogom konserwatorskim strefy „A”.
Wszelką działalność inwestycyjną w obrębie terenu należy na etapie projektowania i wykonawstwa uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Orientacyjna cena/procedura sprzedaży
Cena: 30 zł za m²/
Procedura sprzedaży: ok.3 miesiące

Uzbrojenie
Teren posiada pełne uzbrojenie tzn. dostęp do  instalacji:

  • gazowej, 
  • wodociągowej,
  • elektrycznej,
  • kanalizacyjnej,
  • telekomunikacyjnej.

 Hotel 1 zdjęcie 1 Hotel 1 zdjęcie 2 Hotel 1 zdjęcie 3

 

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37