×
Wyszukaj w serwisie
×

Inne tereny przeznaczone pod inwestycje

Obecnie gmina Lewin Brzeski planuje dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości położonych wzdłuż drogi krajowej Nr 94 oraz w mieście Lewin Brzeski.

Zmiany dotyczą terenów przemysłowych położonych w miejscowościach:
 Lewin Brzeski
 Łosiów
 Leśniczówka
 Buszyce
 Skorogoszcz

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

przeznaczenie: produkcja, magazyny, tereny składowe, usługi komercyjne i rzemieślnicze
lokalizacja: przy drodze wojewódzkiej nr 458 (odległość do autostrady A4 -19km, do drogi krajowej nr 94 Opole - Wrocław – 2 km)
bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej (międzynarodowa magistrala kolejowa E40)

Buszyce

Buszyce

przeznaczenie: produkcja, przetwórstwo, inwestycje-magazynowo-składowe, usługi wielkopowierzchniowe i usługi specjalistyczne
powierzchnia: 30 ha
lokalizacja: przy drodze krajowej nr 94

Leśniczówka

Leśniczówka

przeznaczenie: produkcja, przetwórstwo, inwestycje-magazynowo-składowe, usługi wielkopowierzchniowe i usługi specjalistyczne
powierzchnia: 18 ha
lokalizacja: przy drodze krajowej nr 94

Łosiów

Łosiów

przeznaczenie: produkcja, przetwórstwo, inwestycje-magazynowo-składowe, usługi wielkopowierzchniowe i usługi specjalistyczne
powierzchnia: 12 ha
lokalizacja: przy drodze krajowej nr 94

Skorogoszcz

Skorogoszcz

przeznaczenie: produkcja, przetwórstwo, inwestycje-magazynowo-składowe, usługi wielkopowierzchniowe i usługi specjalistyczne
powierzchnia
          Teren Nr 1 - 26 ha
          Teren Nr 2 - 14 ha
lokalizacja: przy drodze krajowej nr 94

 

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37.