×
Wyszukaj w serwisie
×

Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 2

Hotel 2

Usytuowanie nieruchomości
Teren położony jest przy ul. Rynek 4-8  w Lewinie Brzeskim. Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Numer działki
535/5

Powierzchnia
0,30 ha

Właściciel
Teren jest własnością Gminy.

Dopuszczalna zabudowa
Dopuszcza się budynki 1-2 kondygnacyjne. Obecnie nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną uwzględniającą usługi (np. hotel, restauracja, kawiarnia, etc.).
Wszelką działalność inwestycyjną w obrębie terenu należy na etapie projektowania i wykonawstwa uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Orientacyjna cena/procedura sprzedaży
Cena: 30 zł za m²/
Procedura sprzedaży: ok.3 miesiące

Uzbrojenie
Teren posiada pełne uzbrojenie tzn. dostęp do  instalacji:

  • gazowej,
  • wodociągowej,
  • elektrycznej,
  • kanalizacyjnej, 
  • telekomunikacyjnej.

Hotel 2 zdjęcie 1 Hotel 2 zdjęcie 2 Hotel 2 zdjęcie 3

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37