×
Wyszukaj w serwisie
×

Nieruchomość pod usługi hotelarskie Nr 3

Hotel 3

Usytuowanie nieruchomości
Teren położony jest przy skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kilińskiego i ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim. Lokalizacja nieruchomości w centrum miasta Lewin Brzeski.

Numer działki
592 oraz 589/1

Powierzchnia
0,13 ha

Właściciel
Teren jest własnością Gminy.

Dopuszczalna zabudowa
Dopuszcza się budynki 1-2 kondygnacyjne. Obecnie nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Dopuszczalne przeznaczenie w całości obiektu na cele kultury, handlu i gastronomii. Wszelką działalność inwestycyjną w obrębie terenu należy na etapie projektowania i wykonawstwa uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Orientacyjna cena/procedura sprzedaży
Cena: 30 zł za m²/
Procedura sprzedaży: ok.3 miesiące

Uzbrojenie
Teren posiada pełne uzbrojenie tzn. dostęp do  instalacji:

  • gazowej, 
  • wodociągowej,
  • elektrycznej, 
  • kanalizacyjnej,
  • telekomunikacyjnej.

Hotel 3 zdjęcie 1 Hotel 3 zdjęcie 2

Więcej informacji udzieli
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim tel. 077 424 66 37