×
Wyszukaj w serwisie
×

XIV Turniej Sołectw 2008

  Turniej Sołectw 2008 - Oldrzyszowice 2 puchary.jpeg

Turniej Sołectw 2008 - Stroszowice 2 puchary.jpeg

Sołectwo Sarny Małe - uczestnicy Turnieju sołectw 2007 - autor S.Usiarczyk Kuriel Brzeski

Sołectwo Oldrzyszowice - uczestnicy Turnieju sołectw 2007 - autor S.Usiarczyk Kuriel Brzeski

Turniej Sołectw 2008 - 101.jpeg

Turniej Sołectw 2008 - 100.jpeg

Turniej Sołectw 2008 - 102.jpeg

Stroszowice - konkurs zręcznościowy.jpeg

Turniej Sołectw 2008 - 103.jpeg

Turniej Sołectw 2008 - 104.jpeg

Jedną z największych atrakcji obchodów Dni Lewina było przeprowadzenie XIV Turnieju Sołectw. Konkurs odbył się 18 maja w godzinach od 14.00 – 17.00, udział wzięło w nim 6 drużyn reprezentujących następujące sołectwa: Łosiów, Oldrzyszowice, Różyna, Sarny Małe, Skorogoszcz i Stroszowice.
Jak co roku była to kapitalna impreza i pomimo deszczu wszyscy uczestniczy turnieju wykazywali się dobrym humorem oraz chęcią do rywalizacji, co spowodowało, że dostarczył  zarówno widzom jak i uczestnikom wielu emocji. 

Rywalizacja obejmowała 3 konkurencje, po przeprowadzeniu wszystkich jury w składzie: Przewodnicząca – Urszula Smolińska,oraz członkowie  Ewa Warchał i Waldemar Włodek postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria korowód:

  • I nagroda – puchar i nagrodę rzeczową w kwocie 300,00 zł ufundowane przez Burmistrza Lewina Brzeskiego otrzymuje sołectwo Różyna,
  • II nagroda – puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 200,00 zł ufundowaną przez Cukrownię „Wróblin” S.A. otrzymuje sołectwo Sarny Małe,
  • III nagroda - puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 100,00 zł ufundowaną przez Miejsko - Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim otrzymuje sołectwo Oldrzyszowice.

Kategoria autoprezentacja:

  • I nagroda – puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 300,00 zł ufundowaną przez Izbę Rolniczą w Opolu otrzymuje sołectwo Stroszowice,
  • II nagrodę - puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 200,00 zł ufundowaną przez Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów otrzymuje sołectwo Sarny Małe,
  • III nagrodę - puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 100,00 zł ufundowaną przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim otrzymuje sołectwo Różyna.


Kategoria konkurencje turniejowe:

  • I nagroda - puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 800,00 zł ufundowaną przez Cukrownię „Wróblin” S.A.  otrzymuje sołectwo Oldrzyszowice,
  • II nagroda -  puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 600,00 zł ufundowaną przez Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów otrzymuje sołectwo Stroszowice,
  • III nagroda -  puchar ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz nagrodę rzeczową w kwocie 300,00 zł ufundowaną przez Burmistrza Lewina Brzeskiego otrzymuje sołectwo Skorogoszcz.