×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie, oraz Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Łosiowie, Nr 2 w Lewinie Brzeski i Przedszkola Publicznego w Przeczy.