×
Wyszukaj w serwisie
×

Dotacja za pół roku - przygotowania już dziś

tabliczka CIE 8- zaakceptowana

Większość przedsiębiorców słysząc, że nabór projektów o dotację UE spodziewany jest dopiero za pół roku odpowiada „…a to mam jeszcze dużo czasu”. Nic bardziej mylnego  -opracowanie projektu może i trwa kilka tygodni lecz przygotowania do inwestycji mogą wydłużyć się nawet do wskazanych sześciu miesięcy.
Skąd taki okres czasu, z czego to wynika?
Rozpoczynając myślenie o dotacjach inwestycyjnych ze środków UE powinniśmy zadbać o szereg elementów, bez których nasz wniosek okaże się niekompletny a w konsekwencji odrzucony na etapie oceny formalnej. Jedyne, co wtedy nam pozostanie to czekanie do kolejnego naboru czyli nawet przez rok.
W takim razie na co zwrócić uwagę?
Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które w wielu przypadkach ze względu na naszą opieszałość niweczą marzenia o dotacji z UE.

GRUNT
Warunek ten dotyczy wyłącznie inwestycji związanej z budową. Nie można pisać projektu na bliżej nieokreśloną lokalizację inwestycji. Z góry musimy wskazać gdzie zostanie umiejscowiony zakład, czy też hala. Gdy jesteśmy właścicielami gruntu -  nie ma większego problemu. Może on jednak pojawić się w sytuacji gdy dopiero rozglądamy się za odpowiednią lokalizacją inwestycji. W takim przypadku, jeżeli chcemy uzyskać zwrot części kosztów poniesionych z tytułu zakupu ziemi musimy znaleźć podmiot zainteresowany sprzedażą a następnie wstrzymać się z jego zakupem do chwili złożenia wniosku.
W przypadku zakupu gruntu np. od osoby fizycznej celem uwiarygodnienia zainteresowania sprzedażą należy przedstawić do wniosku oświadczenie o gotowości sprzedaży, pamiętając jednak  – ŻADNYCH ZALICZEK. W przypadku gruntu, którego właścicielem jest gmina nie ma możliwości wskazania kosztu z tytułu zakupu gruntu w projekcie, chyba że posiadamy prawo pierwokupu. Wynika to z faktu, iż grunt zostanie wystawiony na sprzedaż w ramach oferty publicznej, a to może skutkować przebiciem naszej oferty.

PRZEZNACZENIE GRUNTU
To, że posiadamy grunt nie oznacza, że jest przeznaczony na planowany przez nas cel. Planując budowę zakładu powinniśmy sprawdzić jakie jest przeznaczenie naszego gruntu. Pamiętajmy przekwalifikowanie gruntu czy zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie trwają dzień, lecz mogą ciągnąć się nawet przez pół roku.

PROJEKT BUDOWLANY
Występując o dotację aplikujemy o określoną wielkość wsparcia, która jest odpowiednim procentem wartości inwestycji.  Wielkość inwestycji ustalamy na podstawie wartości planowanych do zakupu urządzeń, maszyn a także kosztorysów inwestorskich. Aby powstał kosztorys musimy mieć projekt nie tylko dla celów określenia wartości inwestycji lecz również dlatego, że jest on niezbędny na etapie składania wniosku. Wykonanie projektu nie trwa krótko. Wymaga on współpracy wielu osób, których praca składa się na kompletny dokument.


SPRAWY ŚRODOWISKOWE
Występując o dotację musimy ustalić, czy nasza inwestycja nie wymaga uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Jeżeli okaże się, iż należy o nią wystąpić może również wyniknąć z tego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. A to trwa kilka miesięcy. Tym bardziej, że całość pracy kończy się wystąpieniem do Wojewody o wydanie zaświadczenia NATURA 2000.

PROMESA KREDYTOWA
Starając się o dofinansowanie ze środków UE musimy wskazać z czego na początku będziemy ponosić koszty związane z planowaną inwestycją. Często poza środkami własnymi są to także środki zewnętrzne w postaci kredytów bankowych. W tym przypadku nie dajmy się zwieść zapewnieniom, że promesa zostanie wystawiona w ciągu kilku dni. Trwa to nawet 3 tygodnie i to od momentu przedłożenia do banku wniosku i biznesplanu, który sporządzamy na potrzeby dotacji z UE.

Jak widać w skrajnych przypadkach przygotowanie kompletnego projektu może trwać nawet i rok, choć przeważnie zamykają się w 4-6 miesiącach. Tak więc pozbądźmy się naszych przyzwyczajeń, że „na pewno zdążymy”, ponieważ procedury unijne są twarde, a czasu nie można wstrzymać.

Więcej informacji i odpowiedzi na Państwa pytania do uzyskania w naszym Centrum Informacji Europejskiej przy Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w  każdy wtorek i czwartek miedzy godzinami 16.00-18.00.