×
Wyszukaj w serwisie
×

Pożyteczne wakacje w Strzelnikach

Fundacja Wspomagania Wsi - logo

Zgłoszony do organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie konkursu „Pożyteczne wakacje 2008” projekt „Zielone Wakacje w Strzelnikach” został doceniony przez ekspertów i zajął w finale wysokie 11. miejsce.

Sukces jest tym większy, że z całej Polski napłynęło aż 530 zgłoszeń. W nagrodę autorzy projektu, czyli Grupa Odnowy Wsi Strzelniki oraz Rada Sołecka otrzymają 3.000 zł dotacji na jego realizację. Pozostałą część potrzebnej kwoty udało się pozyskać dzięki wsparciu organizacji społecznych, sponsorów oraz mieszkańców wsi Sołectwa Strzelniki.

Projekt zostanie zrealizowany w lipcu bieżącego roku, a swoim działaniem ma objąć około 20 osób – głównie dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. W trakcie trwających 14 dni zajęć uczestnicy programu zorganizują konferencję pod hasłem „Piękna i zielona nasza wieś”, ścieżkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, akcję ekologiczną „Przyjazne nasze środowisko”, a także wezmą udział w pracach podnoszących estetykę wsi – jej zadrzewieniu, ukwieceniu, zagospodarowaniu skwerów zielonych oraz ich pielęgnowaniu. Będą mieli również okazję nieco pomajsterkować podczas zajęć w grupach przy wykonaniu, m.in. drewnianych osłonek zabezpieczających drzewka kasztanowca w „Alei Kasztanowców”. Przeprowadzane zostaną ponadto zawody łucznicze dla dzieci i młodzieży o tytuł najlepszego strzelca zielonych wakacji 2008.

Organizatorzy liczą na to, że po zakończeniu projektu podniesie się poziom świadomości ekologicznej mieszkańców wsi, którzy będą dbali o swoje otoczenie i pielęgnowali zielone skwery. Uczestnictwo w programie ma również za zadanie wykształcić u dzieci i młodzieży umiejętność pracy w grupie oraz aktywizację do działania na rzecz lokalnej społeczności. Planowane są już kolejne projekty.