×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowe zasady zbywania nieruchomości przez Gminę Lewin Brzeski

dom

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że w Gminie Lewin Brzeski realizując zasady polityki mieszkaniowej umożliwiającej najemcom lokali komunalnych nabycie tych lokali po cenach preferencyjnych przyjęto następujące zasady udzielania bonifikat do ceny lokali mieszkalnych:

1. Udzielanie bonifikaty ma charakter indywidualny.

2. Kryteria udzielania bonifikat wynoszą:
a. 99% jeżeli wniosek o nabycie lokalu zostanie złożony w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku;
b. 95% jeżeli wniosek o nabycie lokalu zostanie złożony w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku;
c. 90% jeżeli wniosek o nabycie lokalu zostanie złożony w terminie do dnia 31 czerwca 2010 roku.

3. Kryteria udzielania bonifikat mogą być również stosowane w przypadku sprzedaży nieruchomości, której przeznaczeniem ma być wykorzystanie na cele mieszkaniowe i która jednocześnie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość (dotyczy szczególnie budynków sprzedanych po obrysie).