×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin Brzeski - Gminą Atrakcyjną dla Inwestora

mapa

 Gmina Lewin Brzeski zdobyła certyfikat Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora. Jest on przyznawany gminom, które posiadają wartościowe tereny inwestycyjne i są przygotowane do obsługi inwestora.
Uroczystość wręczenia certyfikatów odbędzie się 17 września 2008 roku.

Przyznanie certyfikatu Gmina Atrakcyjna dla Inwestora jest elementem końcowym udziału w programie GADI prowadzonym przez Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego. Składał się on z cyklu szkoleń dla pracowników gmin przygotowujących oferty inwestycyjne i zajmujących się obsługą inwestorów. Kolejnym etapem był audyt zewnętrzny gmin przeprowadzony przez niezależną komisję powołaną przez Urząd Marszałkowski, która sprawdzała standardy strategii, standardy marketingu, standardy informacji przekazywanych inwestorom oraz standardy nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje w zainteresowanych gminach.

Poza certyfikatem GADI dla gminy certyfikat Managera ds. inwestycji otrzymał także pracownik Urzędu Miejskiego podinspektor Rafał Poziemski, który w toku szkoleń został przygotowany do obsługi inwestorów.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy, która osiągnęła dobry wynik we wdrażaniu wyznaczonych w programie standardów.