×
Wyszukaj w serwisie
×

Przyjdź na bezpłatne szkolenia

  pup logo

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych na bezpłatne szkolenia: sanitariuszka szpitalna, murarz – tynkarz, glazurnik – posadzkarz.

Sanitariuszka szpitalna – szkolenie przeznaczone dla bezrobotnych kobiet powyżej 45-go roku życia, zarejestrowanych w PUP w Brzegu. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zawodu sanitariuszki szpitalnej. Do sanitariuszki należy m.in. praca przy pielęgnacji chorych, pomoc przy transporcie, dbanie o czystość chorych, wykonywanie prostych czynności medycznych. Po szkoleniu osoby bezrobotne odbędą przygotowanie zawodowe w Brzeskim Centrum Medycznym, za które otrzymają wynagrodzenie. Osoby przeszkolone otrzymają zaświadczenia uprawniające do pracy w zawodzie sanitariuszki szpitalnej pozwalające na podejmowanie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia.

Zapisów i szczegółowych informacji udziela
Brzeskie Centrum Medyczne
Brzeg, ul. Mossora 1
Dział Kadr – pani Teresa Socha

Murarz – tynkarz oraz glazurnik – posadzkarz – szkolenia przeznaczone dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Brzegu.
Uczestnikom szkolenia przysługuje:

  • dodatek szkoleniowy lub stypendium szkoleniowe;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca odbywania szkolenia;
  • posiłki regeneracyjne oraz ubranie robocze;
  • zwrot kosztów dojazdu, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zameldowania uczestnika szkolenia.


Zapisów i szczegółowych informacji udziela:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32 (pokój Nr 29)
tel. 077 444 13 90 do 92 wewn. 40