×
Wyszukaj w serwisie
×

Pomoc finansowa dla uczniów

plecak  

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne dla uczniów. Pomoc finansową  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, bezrobocia, niepełnosprawności lub długotrwałej choroby  w rodzinie, a także uczniowie z rodzin niepełnych i wielodzietnych.
Pomoc kierowana jest do uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski o miesięcznej wysokości  dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większej niż 351zł netto.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  Ratusz pok. Nr 4 w terminie do
15 września 2008 roku.