×
Wyszukaj w serwisie
×

Status właściciela

  dom Nowe zasady zbywania nieruchomości przez gminę okazały  się strzałem w przysłowiową 10.
W kilka tygodni po wejściu w życie uchwały  Rady Miejskiej Nr XX/150/2008 obserwujemy niesłabnące zainteresowanie nabywaniem nieruchomości komunalnych przez ich dotychczasowych najemców na bardzo preferencyjnych warunkach. Dotychczas już ponad 20% mieszkańców lokali przeznaczonych do sprzedaży  zgłosiło chęć zmiany statusu najemcy na właściciela.
Osoby, zainteresowane nabyciem prawa własności,
składając wniosek do końca 2008 roku mogą je nabyć za 1% wartości.