×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa przepustu drogowego na Starym Korycie Ptakowickim

  Sołectwo_Kantorowice_-__Piasowski_zamek_myśliwski[1].jpeg

W dniu 20.10.2008r. rozpoczęły się roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa przepustu drogowego na Starym Korycie Ptakowickim w ciągu drogi gminnej w Kantorowicach. W przetargu nieograniczonym wybrano firmę :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe „BEST- OPEBEL” s.c. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik z miejscowości Borki koło Czarnowąs.

 Koszt robót wyniesie 110.656,28zł.


Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu, a w jego miejsce budowę przepustu z prefabrykowanych rur żelbetowych.  
Realizacja niniejszego zadania podyktowana została złym stanem technicznym istniejącego obiektu, który zagrażał bezpieczeństwu ruchu kołowego oraz zawaleniem istniejącej konstrukcji. Przeznaczeniem nowo wybudowanego obiektu będzie obsługa komunikacyjna
w zakresie przede wszystkim maszyn rolniczych oraz dojazd do miejscowości Kantorowice
i terenów zabudowanych.  
Koniec robót przewidywany jest na 19.12.2008