×
Wyszukaj w serwisie
×

Euro- Przedszkole w Gminie Lewin Brzeski

zdjęcia projekt 007.jpeg  

zdjęcia projekt 009.jpeg

zdjęcia projekt 015.jpeg

zdjęcia projekt 030.jpeg

zdjęcia projekt 046.jpeg

  zdjęcia projekt 061.jpeg

zdjęcia projekt 056.jpeg

Wiosną 2008r. w Publicznym Przedszkolu Nr1 w Lewinie Brzeskim podjęto działania, które pozwoliłyby dzieciom z naszej Gminy mieć szanse edukacji na równie wysokim poziomie, co ich rówieśnicy z dużych miast. Działania te doprowadziły do opracowania projektu pt. "Moje Euro-Przedszkole". Jego głównym zamierzeniem jest stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości bezpłatnego uczestniczenia w różnoorodnych zajęciach dodatkowych, m.in. nauce j. angielskiego, rytmice, warsztatach plastycznych i gimnastyce korekcyjnej. 
      

W maju b.r. projekt "Moje Euro- Przedszkole" został zgłoszony przez Gminę Lewin Brzeski do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w którym uzyskał on dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
       

Dzięki temu zamierzeniu od października 2008r. lewińskie przedszkolaki uczą się języka angielskiego, rozwijają swoje zdolności językowe, mają twórczy kontakt z muzyką oraz plastyką, realizują własne twórcze pomysły przy pomocy ciekawych materiałów i technik plastycznych oraz uczą się, jak dbać o prawidłową postawę swego ciała, zapobiegając tym samym powstawaniu wad. Atrakcyjność zajęć zwiększa fakt, iż są one realizowane w małych 12-osobowych grupach, a rodzice przedszkolaków nie ponoszą żadnych kosztów.
     

Projekt "Moje Euro- Przedszkole" powstał dzięki inicjatywie dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim- Pani Ewy Warchał, przy ogromnej przychylności władz Gminy Lewin Brzeski.