×
Wyszukaj w serwisie
×

Centrum Informacji Europejskiej

CIE.jpeg  

W listopadzie odbyły się dwa szkolenia skierowane do mieszkańców Gminy Lewin Brzeski. Szkolenia te poświęcone były pozyskiwaniu środków dotacyjnych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie zorganizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu. Szkolenie to dotyczyło pozyskania środków na „rozkręcenie” swojego pierwszego biznesu. W trakcie pierwszej części spotkania zostały przedstawione możliwości wsparcia finansowego osób bezrobotnych, które przedstawione zostały przez pracownika PUP Brzeg.  Dotacje dla osób bezrobotnych w wysokości około 13 tyś. zł stanowią od wielu lat istotny instrument walki z bezrobociem oraz tworzenia i rozwoju tzw. samo zatrudnienia. Wielu uczestników kierowało pytania dotyczące zasad i terminów aplikowania o takie środki. Możliwe było również uzyskanie kwestionariuszy wymaganych do rozpoczęcia starań o wskazaną pomoc.
Druga cześć spotkania miała nieco szerszy charakter bowiem dotyczyła Informacji o aż trzech rodzajach źródeł dofinansowania pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. W trakcie prezentacji oraz szerokiej dyskusji przedstawiono możliwości dofinansowania nawet do kwoty 80 tyś. zł. Co ważne zaprezentowano źródła dofinansowania dostępne praktycznie dla osób w każdej sytuacji zawodowej oraz ekonomicznej, bowiem część z nich oparta jest na prefinansowaniu czyli wypłacie środków przed ich poniesieniem. Dodatkowo niektóre z nich nie wymagają wkładu własnego, co jest szczególnie istotne dla osób młodych dopiero wstępujących na ścieżkę zawodową.
Drugie szkolenie, które zgromadziło również wielu uczestników, poświęcone było dofinansowaniu dla istniejących przedsiębiorstw. W trakcie spotkania przedstawiono możliwości dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz terminy naborów do poszczególnych działań. Było to już trzecie tego typu spotkanie skierowane dla MSP.

Wszystkich chętnych, którzy posiadają pytania po szkoleniach oraz tych, którzy nie mogli uczestniczyć w naszych spotkaniach zapraszamy w każdy wtorek i czwartek między godzinami 16-18 do Centrum Informacji Europejskiej w Lewinie Brzeskim.