×
Wyszukaj w serwisie
×

Pieniądze na infrastrukturę z Unii

  uexefrr_lxkolor

Nowy herb

program_regionalny

 Gmina Lewin Brzeski podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem” z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ulica Kolejowa stanowi dojazd do terenów inwestycyjnych funkcjonujących w ramach „Lewińskiej Strefy Biznesu”.

W wyniku ogłoszonych przetargów nieograniczonych wybrano:
 wykonawcę – INFRADRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie,
 nadzór inwestorski INWESDIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. z siedzibą
w Opolu.
Przewidywany termin zakończenia robót: 30.10.2010r.