×
Wyszukaj w serwisie
×

Uczeń Na Wsi

1-logo.gif  

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że został uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą „UCZEŃ NA WSI”. Termin składania wniosków upływa 21 września 2009 roku.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1)   posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2)  pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej   (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3)  mieszka na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie  miejsko - wiejskiej,
4) posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. kwoty 1531,20 zł.
     W przypadku niepełnosprawnych osoby do 18 roku życia uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.
 Szczegółowe informacje oraz dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, pokój nr 4, nr tel. 0774246636 lub pobrać ze strony PFRON:
www.pfron.org.pl.