×
Wyszukaj w serwisie
×

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski

azbest 2.jpeg  

azbest.jpeg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski,
zapraszamy do zapoznania się z programem  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski, który  opracowano specjalnie na  potrzeby Gminy Lewin Brzeski. Celem Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, występujący na terenie Gminy Lewin Brzeski. Przedstawione cele i działania są zgodne   z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim).
W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących  i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz poprawę jakości środowiska na terenie miasta i gminy. Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety,  jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.
PDFPUWA na terenie Gminy Lewin Brzeski.pdf