×
Wyszukaj w serwisie
×

Eko - Agenci z przedszkola w Łosiowie

  zdjęcie2.jpeg

zdjęcie3.jpeg

Zdjęcie4.jpeg

Kształtowanie świadomości ekologicznej stanowi bardzo istotny element edukacji społeczeństwa, który z czasem przynosi wymierne korzyści wpływające na rozwój regionu i polepszenie warunków życia jego mieszkańców. Jednak, żeby tak się stało w przyszłości, już dzisiaj wśród najmłodszych musimy propagować wiedzę przyrodniczą, kształtować właściwe postawy wobec środowiska, uczyć dostrzegania zależności między człowiekiem a otaczającą go naturą, rozwijać zainteresowania przyrodnicze oraz wskazywać skuteczne sposoby ochrony Ziemi. „Mali Eko-Agenci”, z przedszkola przy ulicy Barona w Łosiowie, którzy działając w ekozespole wiele już wiedzą na temat ochrony środowiska, postanowili m.in. posadzić w tym dniu drzewko na terenie ogrodu przedszkolnego.
                               

                                       Anna Bernacka, Beata Hryniewicz