×
Wyszukaj w serwisie
×

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH - Sukces Lewina Brzeskiego i wielka szansa rozwoju

lewin_Nowy-RPO.jpeg

 

 

 

 

 

 

pieczęć gmin.jpeg

 

 

 

 

 

 

LPR - granice rewitalizacji.gif

 

 

 

 

 

 

 

   Uprzejmie informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lewin Brzeski otrzymał wysoką ocenę i znalazł się w gronie wyróżnionych miast, które skorzystają z puli przeznaczonej na ten cel w województwie opolskim w wysokości ponad 100 mln złotych.

Ze względu na obowiązujące zapisy zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz w Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich", pkt. 5.2., aby zapewnić maksymalną efektywność działań rewitalizacyjnych do objęcia wsparciem Instytucja Zarządzająca wytypowała pięć następujących miast: Opole – jako ośrodek wojewódzki, główne centrum obsługi regionu z siedzibami instytucji ogólno – i ponadregionalnych oraz trzy ośrodki ujęte w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i określone jako regionalne ośrodki równoważenia rozwoju: Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, a także Kluczbork – jako dodatkowy, czwarty ośrodek wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa do pełnienia funkcji regionalnego ośrodka równoważenia rozwoju.

Lokalne Programy Rewitalizacji w/w miast w związku z pozytywnie zakończoną oceną techniczną, nie były poddane ocenie merytorycznej i automatycznie zostały wytypowane do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród pozostałych 16 Lokalnych Programów Rewitalizacji Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3492/2009 z 23 czerwca 2009 r. dokonał wyboru 10 najlepiej ocenionych przez ekspertów podczas oceny merytorycznej:

Lp. Tytuł Lokalnego Programu Rewitalizacji

1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007-2013
3. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2009-2015
4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009-2013
5. Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013
6. Lokalny Program Rewitalizacji Głogówka na lata 2007-2013
7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków na lata 2007-2013
8. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata 2007-2013
9. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuchołazy na lata 2009-2015
10. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013


Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” o wsparcie w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 będą mogli ubiegać się wyłącznie beneficjenci z obszarów objętych wybranymi Lokalnymi Programami Rewitalizacji.

Lokalne Programy Rewitalizacji wybranej 15-tki opiewają na kwotę ponad 400 mln złotych, a to oznacza, że przy przeznaczonych w województwie opolskim na ten cel 23 mln Euro, t.j. ponad 100 mln złotych wystarczy średnio na 25% zgłoszonych projektów.

LPR Lewina Brzeskiego zawiera wstępne karty 57 projektów o  łącznej wartości 25,36 mln złotych! Na projekty te składa się: 6 projektów gminnych,  3 projekty złożone przez kościół, projekty rewitalizacji 2 przedszkoli, 43 wspólnot mieszkaniowych oraz 3 projekty społeczne.

Planowany termin naboru wniosków do działania 6.1.  RPO WO zaplanowano na 01-15 października 2009 r. W ciągu najbliższych dni zapadnie decyzja o sposobie podziału środków dla wybranych 15 miast. Wtedy też okaże się w jakim stopniu LPR miasta Lewin Brzeski będzie miał szanse realizacji.

W załączniku zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji miasta Lewin Brzeski

ściągnij plik:  

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta lewin Brzeski na lata 2007-2013.pdf