×
Wyszukaj w serwisie
×

Dopłaty do materiału siewnego dla poszkodowanych przez suszę

  logo arr.jpeg

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że od dnia 20 lipca do dnia 20 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy w 2008 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw suszą.

Dopłaty trafią do tych rolników, którzy zakupili i zużyli w terminie od 15 lipca 2008 r. do 15 czerwca 2009 r. do siewu lub sadzenia materiał siewny zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych i ziemniaka. Ta pomoc finansowa nie będzie wliczana do limitów pomocy de minimis w rolnictwie.

Dodatkowo od dnia 18 lipca do dnia 16 sierpnia 2009 r. oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczącej materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 14 lipca 2009 r.

Formularze wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania oraz pozostałe dokumenty, można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.

ARR


Informacje na temat mechanizmów administrowanych przez ARR można uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl
, w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Opolu (tel. 077-441 70 00) lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: 022-661 72 72.