×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs PIĘKNA WIEŚ LEWIŃSKA 2009

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do udziału w konkursie
„Piękna Wieś lewińska 2009”


Regulamin  konkursu „Piękna Wieś lewińska 2009”

1. Cel konkursu:
Celem konkursu jest ocena funkcjonowania programu "Odnowa wsi" w gminie Lewin Brzeski, a jednocześnie  promowanie wśród mieszkańców gminy przykładów gospodarności, zaradności i pomysłowości postaw aktywnych i otwartych.

2. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.

3. Udział w konkursie według kategorii:
3.1) Piękna Wieś - sołectwo.

4. Terminarz konkursu:
4.1) sierpień  -   ogłoszenie konkursu na terenie gminy Lewin Brzeski.
4.2) wrzesień – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród na Dożynkach Gminnych

5. Ocena:
Ocenę sołectw dokona Komisja powołana przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, w oparciu o punktację niniejszego regulaminu ustalając laureatów od 1 – 3 miejsca.

5.1) Zasady punktacji
   5.1.1. estetyka terenów publicznych  (utrzymanie zieleni, ukwiecenie, czystość) - 0-45
   5.1.2. estetyka posesji  (utrzymanie zieleni, ukwiecenie, czystość) - 0–15
   5.1.3. zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, w tym:
         - projekty odnowy wsi materialne - 0-15 
         - projekty odnowy wsi niematerialne - 0-15
         - ilość inicjatyw w 2009 r. (festyny, wydarzenia kulturalne i inne) - 0-10,
wg  kryterium:

Ilość mieszkańców Ilość inicjatyw
0-200 3
200-400 4
400-600 5
600-800 6
800-1000 7
Powyżej 1000 8

 
5.2) Komisja ma prawo do wyróżnienia 5 sołectw.

6. Źródła finansowania:
    6.1. Środki finansowe na nagrody pochodzą z budżetu gminy.


pieczęć na stronę.jpeg