×
Wyszukaj w serwisie
×

„Kraina sprawności i zdrowia” w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim

  P1050897.jpeg

P1050900.jpeg

P1050896.jpeg

P1050899.jpeg

Od kilku dni w naszej szkole zapanowała ogromna radość. Powodem jej jest akceptacja wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do dwóch miejsc zabaw, składanego w ramach Rządowego programu – „Radosna szkoła”. Wniosek ten napisany został przez dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej - dyrektora Zdzisława Biernackiego i z-ca dyr. Barbarę Chmiel w trakcie wakacji.
Program „Radosna Szkoła” zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. W ramach programu „Radosna szkoła” tworzone będą ogródki szkolne – nazywane „krainą sprawności i zdrowia na słońce ”oraz miejsca zabaw w budynku szkoły – nazywane „krainą sprawności i zdrowia na deszcz”. Działania te rozłożone są na lata  2009-2011.
W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy modernizację sali świetlicowej i doposażenie jej w pomoce dydaktyczne. Do realizacji swoich zamierzeń przystąpiliśmy już na wakacjach. Wyremontowaliśmy salę ( wymiana oświetlenia, cyklinowanie parkietu, malowanie ścian), kupiliśmy kolorowe meble dostosowane do wzrostu dzieci, umożliwiające im łatwy dostęp do pomocy dydaktycznych. Ogromne zaangażowanie i pomysłowość naszych panów konserwatorów: pana Henryka Mielczarka i pana Kazimierza Grabowskiego spowodowały, że wystrój sali stał się przyjazny dzieciom, przybliżający je do naturalnego otoczenia. Staraniem pani woźnej – Elżbiety Boniek pomieszczenia świetlicy szkolnej są zadbane i stale upiększane. Mamy nadzieję, że zakupione wkrótce gry dydaktyczne rozwijające wyobraźnię przestrzenną, kształcące spostrzegawczość wzrokowo-ruchową, twórcze myślenie i zdolności motoryczne przyczynią się do tego, że stworzymy naszym uczniom radosne warunki pobytu w szkole. Nasza kraina sprawności i zdrowia na deszcz zaplanowana jest w dwóch miejscach. Drugim pomieszczeniem jest mała sala gimnastyczna, wykorzystywana przez uczniów klas 1-3. Tam, dzięki finansowemu wsparciu chcemy zakupić sprzęt rekreacyjny: zestaw piankowych elementów do ćwiczeń ruchowych, piłki, materace, tory przeszkód. Jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować główne cele projektu, czyli:
- kształcenie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychoruchowego dzieci w młodszym wieku szkolnym,
  - stworzenie naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii dzieci w zakresie postawy    ciała, nawyków ruchowych i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- zaspokojenie naturalnej, rozwojowej potrzeby ruchu i zabawy dzieci      w młodszym wieku szkolnym.
W latach 2010 - 2011 planujemy urządzić krainę sprawności i zdrowia na słońce. Zagospodarujemy teren przyszkolny, na którym powstanie plac zabaw dostępny dla dzieci szkolnych oraz innych małych mieszkańców naszego miasteczka.
W imieniu dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim naszym pracownikom zaangażowanym w realizację projektu „Radosna szkoła”,  a naszym uczniom życzymy radosnego i bezpiecznego przebywania w szkole.