×
Wyszukaj w serwisie
×

Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim

DSC02118.jpeg  

DSC021172.jpeg

W związku z nadkontraktacją środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Gmina Lewin Brzeski zawarła z Wojewodą Opolskim umowę o dofinansowanie zakończonego w 2007r. projektu pn.: „Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim”. Obecnie Gmina ma możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów budowy i wyposażenia sali gimnastycznej, z uwagi na fakt, iż zadanie to zostało współfinansowane ze środków Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Sportu jako kolejna z inwestycji gminnych, współfinansowanych ze środków zewnętrznych.