×
Wyszukaj w serwisie
×

Sesja Rady Miejskiej

laska marszałkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XXXVII  sesję  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień  09 października  2009r. o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali  narad w Lewinie Brzeskim ul Rynek 26.

Więcej informacji oraz projekty uchwał znaleść można na stronie www.bip.lewin-brzeski.pl.