×
Wyszukaj w serwisie
×

Będzie kanalizacja w Lewinie

kanalizacja  

   W dniu 18 listopada 2009 roku Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję w sprawie wyboru do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  działanie 4.1 Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego z przepompowniami  dla miasta Lewin Brzeski”. Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 7,7 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 64% wartości zadania.

Przewidywany termin realizacji zadania: od I kwartału 2010 roku do IV kwartału 2011 roku.

To już 5 projekt, który w ostatnim okresie został zaakceptowany do dofinansowania z środków unijnych dla gminy Lewin Brzeski.