×
Wyszukaj w serwisie
×

Choinkowy łańcuch nadziei w Sejmie

  zdjęcie.jpg

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 grudnia 2009 roku Pan Robert Laszuk, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Choinkowy łańcuch nadziei” organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy więcej”.
Akcja polegała na stworzeniu przez rodziny osób niepełnosprawnych specjalnego łańcucha choinkowego, którym w Warszawie udekorowana została sejmowa choinka.

Wydarzenie było okazją do spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Panem Bronisławem Komorowskim, Wicemarszałek Ewą Kierzkowską i Wicemarszałek Senatu Krystyną Bochenek oraz przedstawienia działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem możemy więcej”, którego członkiem wspierającym jest lewińskie Stowarzyszenie „Pomóżmy Im”. Na spotkaniach politycy wykazali dużą dozę zrozumienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a Pani Wicemarszałek Sejmu stwierdziła, że „bardzo ważną rzeczą jest pozytywny, dobrze pojęty lobbing w kwestiach dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów”.
„Choinkowy łańcuch nadziei” to nie jednorazowa akcja Stowarzyszenia – mówi Robert Laszuk. Naszym celem jest silny lobbing pośród urzędników najwyższego państwowego stopnia związany z poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych. Przygotowaliśmy już, jako Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”, projekt Ustawy o świadczeniach rodzinnych, której celem jest m.in. zmiana przepisów dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz wcześniejszych emerytur dla osób opiekujących się oraz osób niepełnosprawnych. Kilkakrotnie spotykaliśmy się z Premierem Donaldem Tuskiem, wicepremierem Waldemarem Pawlakiem, ministrami, rzecznikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i posłami ze wszystkich politycznych ugrupowań sejmowych. Działamy krótko – mówi Robert Laszuk – bo od połowy 2008 roku, a już udało się przygotować wspomniany projekt ustawy czy nakłonić władze do zwiększenia świadczenia pielęgnacyjnego z 420zł do 520 zł.
Więcej na stronie www.spion.kei.pl