×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

  LASKA marszałkowska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XLIX sesję Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień  28 września 2010r. o godz. 13ºº, która  odbędzie  się  w sali Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14.

 

Więcej informacji oraz projekty uchwał znaleźć można na stronie

www.bip.lewin-brzeski.pl