×
Wyszukaj w serwisie
×

Właścicielu i zarządco - odśnież chodnik

zima3  

 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lewinie Brzeskim przypomina o obowiązku właścicieli, administratorów i zarządców nieruchomości położonych wzdłuż ulic, dotyczącym utrzymania czystości i porządku na chodnikach oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego.

Obowiązek ten dotyczy:

- odgarnięcia śniegu, błota i lodu z chodników oraz posypanie ich materiałami ograniczającymi śliskość;
- usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami i przejściami.

DOCGminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - przypomnienie o obowiązkach odśnieżania