×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiana terminu składania wniosków na rewitalizację obszarów miejskich

RPO loga
 

Informujemy, że w dniu 09.02.2010r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i wyznaczył nowy termin składania projektów w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich na okres 07 do 21 czerwca 2010 roku.

Przypominamy, że termin ten może ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej).

Beneficjentami w tym działaniu są m.in. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego, kościoły oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Do wsparcia w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 kwalifikują się do m.in. projekty, które dotyczą tkanki mieszkaniowej, które przyczyniają się do renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie zewnętrznych elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy), działania w zakresie oszczędności energetycznej, instalacje techniczne budynku.