×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i usuwania azbestu wstrzymane

azbest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku Gmina nie może dotować budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz udzielać dotacji osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

 Według  stanowiska Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16.02.2010r. jednoznacznie wynika, że od 01 stycznia 2010 roku samorządy nie mogą dotować prywatnych inwestycji ekologicznych, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz udzielać dotacji osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budowlanych. Jest to związane z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, która zniosła gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z tych środków pochodziły dotacje. Po zmianie przepisów dotychczasowe dochody funduszy stały się dochodami budżetów gmin, tymczasem samorządy nie mogą finansować prywatnych inwestycji ze środków budżetowych.  Ministerstwo Środowiska zapowiedziało podjęcie działań dążących do przywrócenia istniejących możliwości do końca 2009 roku.
 
  W związku z powyższym tutejszy Urząd od dnia 01.01.2010r. jest zmuszony wstrzymać realizację wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest do chwili przywrócenia przez Ministerstwo Środowiska przepisów, które będą dawały taką możliwość.

 

PDFstanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w spr. przydomowych oczyszczalni ścieków