×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt Stop bierności. Wiwat zaradności.

  flaga UE

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim rozpoczyna realizację projektu systemowego  pn. „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski” w ramach Działania 7.1,Priorytet VII  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013.

 DOCProjekt - Stop bierności. Wiwat zaradności.