×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na realizację zadań związanych z profilaktyką raka piersi rozstrzygnięty

strzykawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w zakresie zwiększenia dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w tym współfinansowania zakupu mammobusu wraz z mammografem celem poprawy warunków mieszkańcom gminy do profilaktycznych badań wczesnego wykrywania raka piersi, w ramach zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) - ochrona zdrowia, wpłynęła jedna oferta złożona przez Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, która uzyskała dnia 6 kwietnia 2010 roku pozytywną opinię Komisji Konkursowej.

Wobec powyższego, w dniu 8 kwietnia 2010 roku z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego p.n. „Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia w zakresie zwiększenia dostępu do badań profilaktycznych dotyczących nowotworu piersi, w tym współfinansowanie zakupu mammobusu wraz z mammografem celem poprawy warunków mieszkańcom gminy do profilaktycznych badań wczesnego wykrywania raka piersi”.

DOCOgłoszenie o wyborze oferenta w konkursie na realizację zadań z zakresu profilaktyki nowotworu piersi w tym zakupu mammobusu