×
Wyszukaj w serwisie
×

Deratyzacja

szczur

 

 

 

 

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/237/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski: „właściciele, zarządcy nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości".

Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:

  •  I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna),
  •  II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).”

Mając na uwadze powyższe, proszę o terminowe wykonywanie przedmiotowych czynności.