×
Wyszukaj w serwisie
×

Rolniku zgłoś w gminie straty powodziowe

powódź w Polsce

 

 

 

 

W związku z zalaniem użytków rolnych podczas tegorocznej powodzi, poszkodowani rolnicy powinni zgłaszać straty powstałe w gospodarstwach dotkniętych jej skutkami.

Zgłoszeń należy dokonywać w sekretariacie tut. Urzędu, ul. Rynek 1 według wzoru dostępnego poniżej.

DOCzgłoszenie na okoliczność powodzi, nawalnych deszczy 2010

Ponadto druk zgłoszenia dostępny jest w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miejski Lewin Brzeski ul. Rynek 26 pokój nr 16 oraz u Sołtysów wsi na terenie Gminy Lewin Brzeski.