×
Wyszukaj w serwisie
×

II rata opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

butelka

 

 

 

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych przypominamy, iż zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.), z dniem 31 maja br. mija termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi. Niedokonanie wpłaty w powyższym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń  na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 w/w ustawy.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim pod numerem telefonu 077 4246636.