×
Wyszukaj w serwisie
×

65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowską

 

 13 czerwca 2010 r. w Domu Kultury  mieszkańcy Łosiowa  świętowali piękną rocznicę 65 lecie przybycia na Ziemię Łosiowską. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władzy lokalnej i samorządowej z Panią Burmistrz  Lewina Brzeskiego Anną Twardowską Przewodniczącym Rady Miejskiej Mieczysławem Adaszyńskim, Radnym Powiatowym i wieloletnim prezesem Banku  Spółdzielczego Franciszkiem Smolińskim. Przybyli także przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń: z Literackiego Koła Emeryckiego  z Brzegu Józef Chimiak i Lidia Surowiec, ze Stowarzyszenia „ Amazonek”  z Brzegu pani Barbara Chimiak, ze Stowarzyszenia „ Nasz Grodziec” w gminie Ozimek pan Krzysztof Kleszcz.

65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowska    65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowska

Jednak najważniejsi podczas uroczystości byli Oni – Łosiowianie, przesiedleńcy z Kresów  Południowo - Wschodnich  z Wołynia. Przybyli w towarowych wagonach w  czerwcowy dzień, wygnani ze swoich zagród i rodzinnych domów, z bagażem  nieludzkich przeżyć,  okrutnych scen zapamiętanych przez dziecinne i młodzieńcze umysły, których nigdy nic nie będzie w stanie wymazać z pamięci. Dzisiaj w Łosiowie świętują nieliczni, wielu z nich  znalazło miejsce spoczynku na łosiowskim cmentarzu, to za nich odprawiona zastała w piątek wieczorem Msza św. w parafialnym kościele.

Ci, którzy przyszli do Domu Kultury mogli oglądać wystawy przygotowane przez organizatorów: „ Łosiów i jego mieszkańcy na dawnej fotografii”, oraz dodatkowo wystawę zdjęć z konkursu fotograficznego pt. ” Piękno Ziemi Łosiowskiej i Okolic”. Bardzo podobał się program okolicznościowy w wykonaniu młodzieży z łosiowskiego Gimnazjum przygotowany przez nauczycieli: Teresę Gabruk i Czesława Adaszyńskiego, wystąpił także zespół Łosiowianie, który swoimi piosenkami wprowadzał w klimat i poprawiał humory uczestników. Pomiędzy występami artystycznymi odczytano referaty mówiące o historii  i współczesnych sprawach mieszkańców, słuchane z zainteresowaniem przez odbiorców, twórców łosiowskiej  rzeczywistości.

65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowska    65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowska

Referat przygotowany przez  Igora Smolińskiego, tegorocznego maturzysty, laureata olimpiad historycznych odczytany w zastępstwie przez mamę Małgorzatę  dotyczył  podłoża historycznego przesiedleń z Wołynia.

DOCReferat - współczesna Historia Łosiowa (36,50KB)

Referat drugi przygotowany przez Ludwikę Chojnacką dotyczył organizowania życia w Łosiowie od chwili przybycia po czasy współczesne, a uwieńczeniem był referat przygotowany przez Burmistrz Annę Twardowską dotyczący podsumowania i oceny działań podjętych przez mieszkańców w ostatnich latach. I tu nie obeszło się bez pochwał:
„ Myślę, że Wasi ojcowie, którzy przybyli tu przed 65 laty, z wielką dumą i satysfakcją  patrzą dziś na swój dorobek, na swój Łosiów, na dzieło swoich dzieci i wnuków. Myślę, że ta pamięć historyczna, która cechuje mieszkańców Łosiowa, jest też swoistym podziękowaniem dla przybyłych na te ziemie repatriantów, podziękowaniem za trafny wybór pięknego miejsca do życia dla swoich dzieci i wnuków.

65-lecie przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowska

 Jest też ta pamięć historyczna podziękowaniem za trud wielu minionych lat budowania, przekształcania i tworzenia na nowo tej Łosiowskiej rzeczywistości tak, aby każdy mieszkaniec mógł spokojnie powiedzieć - jestem synem tej ziemi, tu się urodziłem, tu chodziłem do szkoły, tu przed wielu laty przybyli moi ojcowie, tu jest moja ojczyzna i jestem z tego dumny”.

 Ostatnim punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i rozdanie nagród ufundowanych przez Gminę Lewin Brzeski i Bank Spółdzielczy Grodków - Łosiów.

DOCProtokół z Konkursu fotograficznego (30,50KB)

Organizatorem obchodów 65 rocznicy przybycia repatriantów na Ziemię Łosiowską było  Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic przy finansowym wsparciu Gminy Lewin Brzeski.


Ludwika Chojnacka