×
Wyszukaj w serwisie
×

Zbliża się Spis Rolny 2010

 

Od 1 września do 31 października 2010 roku w Polsce odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i zakresie we wszystkich 27 państwach UE.

plakat1

Podstawowe pytania zawarte w formularzach są jednakowe we wszystkich krajach członkowskich. Zbierane informacje wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r. będą dotyczyły:

 • prowadzenia działalności rolniczej,
 • użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

oraz informacji z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

 • struktury dochodów gospodarstwa domowego,
 • prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z
  gospodarstwem rolnym,
 • aktywności ekonomicznej,
 • zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.


PDFulotka_ogolnoinformacyjna

plakat1

Uzyskamy dzięki temu wiarygodny obraz europejskiej wsi co pomoże w kreowaniu polityki rolnej zarówno na poziomie Unii, krajowym czy regionalnym.

Celem spisu jest weryfikacja i aktualizacja polskiej wsi, a następnie analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu, w tym przemian po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

PDFUlotka_informacyjna_PSR2010

Wykorzystane będą nowoczesne i efektywne technologie informatyczne, a mianowicie: elektroniczne rejestratory danych, telefon czy internet umożliwiający respondentom dokonanie samodzielnego spisania się.

Formularz taki będzie można wypełniać etapami i po zapisaniu wypełnionej części powracać do niego w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania się. W szczególny sposób zachęcamy rolników do przeprowadzenia spisu drogą internetową tzw. samospisu, który będzie można dokonać w terminie od 1 września do 17 października br. o dowolnej porze aby nie kolidowało to z pracami w gospodarstwie rolnym. W takim przypadku rachmistrz będzie zwolniony z wizyty w danym gospodarstwie.

PDFulotka_promujaca_samospis

Formularz spisowy został poszerzony o dodatkowy moduł – "Straty powodziowe" dla gospodarstw położonych na terenach dotkniętych powodzią. Obejmuje on zestaw prostych pytań o stratach w gospodarstwach rolnych.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. W/w dane zachowają swoją ważność i aktualność przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie mogą być pozyskiwane unijne dotacje jak również planowana będzie przyszła polityka rolna.

  plakat1

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008r.),Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz.U. nr 126,z dnia 10 sierpnia 2009r., poz.1040).


Załączniki: