×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowa wizytówka Wronowa

herb Lewina                                            logo PROW

05 października br. zakończyła się realizacja inwestycji pt.”Zagospodarowanie stawu we Wronowie”. Staw stał się wizytówką miejscowości. Zaprojektowano go tak, aby spełniał rolę punktu centralnego wsi, gdzie skupiać się będzie życie społeczności lokalnej.

Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie

Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie

Zagospodarowanie stawu we Wronowie   Zagospodarowanie stawu we Wronowie

Za kwotę prawie 420 tysięcy złotych gmina Lewin Brzeski odbudowała staw i rowy, wybudowała 2 przepusty oraz zamontowała obiekty małej architektury sprzyjające rozwojowi więzi społecznych tj.: stoły biesiadne wraz z ławami, wiatę ogrodową, grill ogrodowy, pomosty wędkarskie, kosze na śmieci i ogrodzenie. Inwestycja wykonana została przez firmę Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne M.Wójcik z Opola przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania „Odnowa wsi” w wysokości 257.538,00 zł.

Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót

Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót   Wronów staw przed rozpoczęciem robót

Wronów staw przed rozpoczęciem robót