×
Wyszukaj w serwisie
×

W Lewinie rusza Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta

 8 października 2010 roku w Lewinie Brzeskim odbyła się uroczystość symbolicznego wkopania kamienia węgielnego pod inwestycję „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski na rzece Nysie Kłodzkiej”.

Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 6 - Prezes KZGW    Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 7    Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 8    Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 11 - Józef Kałuża


 W ramach tej inwestycji, wartej ponad 120 mln złotych, wykonane będzie od podstaw pełne zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta tj. zbudowane zostaną: jaz klapowy, nowe koryto Nysy Kłodzkiej wraz z siecią obwałowań miasta na lewym brzegu i terenów na prawym brzegu rzeki, kanał ulgi, a z wieluset ton zwałów ziemi, pochodzących z nowego koryta Nysy i kanału ulgi, powstanie wzgórze rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe. Projektanci zakładają, że w ramach wykonanych obwałowań, przez Lewin Brzeski będzie mogła płynąc fala do 800 m3 /s – tj. dziesięciokrotnie większa niż obecnie, która nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla miasta. W projekcie założono, że zadanie zostanie wykonane w ciągu 38 miesięcy, jednakże wykonawcy już teraz mówią, że w przypadku sprzyjających warunków pogodowo – hydrologicznych termin zakończenia może być skrócony do 28 – 30 miesięcy. Pierwotnie obok jazu na Nysie stanąć miała także elektrownia wodna, jednakże ze względu na fakt, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, usunięto z niego wszystkie elementy komercyjne.

Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 3 - Prezes RZGW we Wocławiu   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 4 - Doradca Wojewody Jerzy Dobosz

Lewińska inwestycja realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest trzecią po Opolu i Koźlu wielką inwestycją przeciwpowodziową na Opolszczyźnie. Głównym wykonawcą będzie firma SKANSKA SA.

Lewińska inwestycja niewątpliwie jest potrzeba mieszkańcom miasta. Ma jednak także wymiar ponad lokalny, a nawet ponad regionalny. Poza pełnym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Lewina Brzeskiego spowoduje zwiększenie elastyczności zarządzania zbiornikami na Nysie Kłodzkiej w Nysie i Otmuchowie, co ma znaczenie dla środkowej Odry – m.in. mieszkańców Brzegu, Oławy i Wrocławia. Co więcej utworzenie kanału ulgi na Nysie Kłodzkiej w Lewinie spowoduje dalsze spłaszczenie ewentualnej fali  powodziowej.

W uroczystościach symbolicznego wkopania kamienia węgielnego wzięli udział wszyscy, którzy przyczynili się do przygotowania i doprowadzenia do realizacji ochrony przeciwpowodziowej Lewina, m.in.:

 • Leszek Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Witold Sumisławski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który jest zarazem głównym inwestorem;
 • Paweł Potoczny – zastępca Dyrektora ds. technicznych RZGW we Wrocławiu;
 • w imieniu Wojewody Opolskiego - Jerzy Dobosz – doradca Wojewody oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Manfred Rokujżo;
 • w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Mariola Szachowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Krzysztof Witkowski – przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Izydor Stęclik – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. w Opolu;
 • Ryszard Szulgan – Prezes Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu; oraz projektant Paweł Wójcik;
 • Wojciech Wojewoda – Dyrektor ds. realizacji Inwestycji SAFEGE SA Oddział w Polsce;
 • Tomasz Kamiński – Dyrektor RZGW ZZ Nysy Kłodzkiej; 
 • Maciej Karwacki - dyrektor Skanska SA Oddział Hydrotrest;
 • Mirosław Łukasiewicz – Dyrektor Dywizji Budownictwa Hydroinżynieryjnego SKANSKA SA;
 • przedstawiciele opolskiego inspektoratu RZGW w osobach Mariana Skrzypczaka, Piotra Wiatrowskiego i Józefa Kałuży oraz wielu innych zaszczytnych gości.

Stopień wodny na Nysie, gdzie zlokalizowana jest inwestycja   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 2   Uroczystość wbicia kamienia węgielnego pod inwestycję Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina 1 - Prezes KZGW

Po krótkich przemówieniach i przedstawieniu zakresu projektu, które obyły się na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, zebrani goście przenieśli się plac położony na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej obok stopnia wodnego, gdzie odbyła się właściwa część uroczystości. Dyrektor RZGW we Wrocławiu Pan Witold Sumisławski oraz Dyrektor Skanska SA Oddział Hydrotrest Maciej Karwacki podpisali protokół dotyczący przekazania placu budowy, a inwestor symbolicznie przekazał wykonawcy 1 komplet dokumentacji dotyczący projektu. Na placu nastąpiło także wkopanie kamieni węgielnych pod rozpoczynającą się budowę, których symbolem były kołki wbite na głównych osiach budowli przez Burmistrza Lewina Brzeskiego – Annę Twardowską, Prezesa KZGW - Leszka Karwowskiego, Dyrektora RZGW Wrocław – Witolda Sumisławskiego oraz Dyrektora SKANSKA SA – Macieja Karwackiego.

Kończąc uroczystości główny wykonawca projektu podziękował wszystkim zaangażowanym w rozpoczęcie inwestycji oraz podkreślił, że „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski na rzece Nysie Kłodzkiej” realizowana jest częściowo na terenach prywatnych, dlatego wszystkim osobom, od których pozyskiwane są grunty, należą się podziękowania za wyjątkową przychylność i zrozumienie dla tej inwestycji.