×
Wyszukaj w serwisie
×

Odznaczenia dla lewińskich samorządowców

15 października na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyły się powiatowe uroczystości związane z obchodami jubileuszu 20 – lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Z tej okazji Marszałek Województwa Opolskiego złożył gratulacje obecnym na sali samorządowcom, podziękował za pracę na rzecz wspólnot lokalnych oraz wręczył wyróżnienia i medale 118 osobom z powiatów brzeskiego i namysłowskiego. Wśród nich było 7 samorządowców z Gminy Lewin Brzeski wskazanych przez Annę Twardowską Burmistrza Lewina Brzeskiego za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnoty terytorialnej. Gratulacje z terenu Gminy Lewin Brzeski przyjęli:

  • Maria Kierdal – za zaangażowanie oraz doświadczenie w okresie wieloletniego pełnienia funkcji sołtysa Różyny oraz Radnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 3 kadencji;
  • Zofia Woszczyk – za zaangażowanie, wysoki poziom kompetencji oraz doświadczenie w pracy samorządowej przekazywane kolejnym pokoleniom współpracowników;
  • Roman Pudło -  za zaangażowanie, wysokie kompetencje oraz doświadczenie w ramach sprawowania funkcji Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 3 kadencji oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 1 kadencji;
  • Andrzej Kostrzewa – za zaangażowanie, wysokie kompetencje oraz doświadczenie w ramach sprawowania funkcji Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 2 kadencji, Przewodniczącego Rady Miejskiej 1 kadencji oraz działalność Radnego Powiatowego w ramach Zarządu Powiatu Brzeskiego upływającej kadencji;
  • Zbigniew Gąsiorowski – za zaangażowanie oraz doświadczenie w okresie 3 kadencji sprawowania funkcji Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim oraz za prowadzenie Kapeli Podwórkowej „Lewiniacy”, która znana jest na terenie naszej Gminy, w kraju i za granicą;
  • Robert Laszuk – za zaangażowanie oraz doświadczenie w okresie 4 kadencji sprawowania funkcji Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim oraz za kierowanie Stowarzyszeniem Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy im” udzielającym wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom;
  • Mieczysław Adaszyński – za zaangażowanie oraz doświadczenie w okresie wieloletniego pełnienia funkcji sołtysa Łosiowa, Radnego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w okresie 5 kadencji, Przewodniczącego Rady Miejskiej 2 kadencji i lidera odnowy wsi województwa opolskiego.

     


Serdecznie gratulujemy!