×
Wyszukaj w serwisie
×

Atrakcyjna nieruchomość w Oldrzyszowicach wystawiona na sprzedaż

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza w dniu 30 listopada br. na I przetarg nieograniczony na sprzedaż budynku po byłej szkole podstawowej wraz z działką gruntu ozn. nr 289/4 o pow. 0,2043ha w Oldrzyszowicach.

Oldrzyszowice - nieruchomość do sprzedania  Oldrzyszowice - nieruchomość do sprzedania  Oldrzyszowice - nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość znajduje się w środkowej części wsi Oldrzyszowice przy drodze powiatowej relacji Skorogoszcz – Oldrzyszowice nr 1185O, przy malowniczym kompleksie parkowym i rekreacyjno – wypoczynkowym. Nieruchomość składa się z działki o pow. 0,2043ha, o kształcie regularnym, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociągową i sieć telefoniczną.

Na działce stoi budynek składający się z części starej wraz z przylegającą wieżą przypominającą kościelną dzwonnicę, z części nowej budynku o ogólnej powierzchni użytkowej 723,80m². W skład nieruchomości wchodzi również budynek gospodarczy wolnostojący parterowy o powierzchni użytkowej 16,80 m². Nieruchomość przeznaczona pod usługi o charakterze publicznym.

Oldrzyszowice - nieruchomość do sprzedania

Cena wywoławcza netto – 350.010,00zł
Wadium  - 35.100,00zł
Termin przetargu – 30 listopada 2010r.
Termin wpłaty wadium – 26 listopada 2010r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeski ul. Rynek 26, pok. nr 11 i na stronie BIP.

DOCI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oldrzyszowicach - dz.289.4 (49,50KB)