×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie akcji MAMMOGRAFIA

  krzyż mammografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu październiku 2010 roku w 3 miejscowościach Gminy Lewin Brzeski tj.: Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie przeprowadzono bezpłatne badania mamograficzne kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Akcję zorganizowało Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia przy współpracy z Gminą Lewin Brzeski. W sumie z terenu całej gminy w miesiącu październiku przebadano ponad 200 kobiet.

Forma badań zaproponowana przez BSPZ i Gminę była bardzo wygodna dla mieszkanek naszego terenu. W specjalistycznym mammobusie wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt, który Stowarzyszenie Promocji Zdrowia zakupiło ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz gmin powiatu brzeskiego (swój udział finansowy miała także Gmina Lewin Brzeski wydatkując na ten cel kwotę 36.000 złotych), badania zainteresowanych kobiet przeprowadzili lekarze radiolodzy.

Aby zaoszczędzić czas pacjentek miejscy urzędnicy, po uprzednim zapisaniu na listę, umawiali panie na konkretny dzień i godzinę – w sumie wszystko szło bardzo sprawnie, a kobiety badaniom poświęcały nie więcej niż 15 minut. Warto dodać, że wyniki badań obecnie są w trakcie opisywania przez opolskich lekarzy onkologów, a następnie będą do odbioru w Urzędzie Miejskim w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych lub wysyłane pocztą do zainteresowanych.

Akcję badań poprzedzała kampania informacyjno – promocyjna, której celem było uświadomienie kobietom wagi badań mammograficznych będących istotnym czynnikiem wczesnego wykrywania nowotworów piersi.