×
Wyszukaj w serwisie
×

Rozbudowa ul. Kolejowej zakończona

 logo kolejowa
 

Gmina Lewin Brzeski zakończyła realizację inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem  wykonaną przy współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007 – 2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Koszt rozbudowy ul. Kolejowej wyniósł 3.256.508 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach EFRR stanowi 2.768.032 zł.

ul. Kolejowa po rozbudowie    ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie

Ulica Kolejowa jest ważnym elementem sieci komunikacyjnej Lewina Brzeskiego. Położona jest w części północnej miasta wzdłuż torów kolejowych. Łączy drogę powiatową Nr 1508 O (ul. Kościuszki) relacji Niemodlin – Lewin Brzeski oraz drogę wojewódzką Nr 458 (ul. Powstańców Śląskich) relacji Obórki – Czeska Wieś – Lewin Brzeski – Skorogoszcz – Popielów. Ulica ta jest swoistą obwodnicą miasta, stanowi zarazem alternatywną drogę przejazdu dla podróżujących, szczególnie w przypadku zamkniętego na ul. Kościuszki w Lewinie przejazdu kolejowego, który jest usytuowany na jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych Zachodniej Polski relacji Poznań – Wrocław – Katowice – Kraków.

Ulica Kolejowa pełni jeszcze jedną bardzo istotną, z punktu widzenia rozwoju miasta i gminy, funkcję – stanowi oś komunikacyjną dla Lewińskiej Strefy Biznesu obejmującej obszar o powierzchni ok. 100 ha – przeznaczony pod dużą działalność produkcyjną, magazynową czy usługową. Lewińska Strefa Biznesu ma już swoje pierwsze sukcesy, m. in. powstała nowa fabryka wielkogabarytowych elementów żelbetowych K.B. CEZBED, rozbudowuje się firma WIPAK. Zauważa się także wzrastające zainteresowanie potencjalnych inwestorów działkami położonymi w ramach LSB tym bardziej, że władze Lewina działają w kierunku uatrakcyjnienia terenów inwestycyjnych miasta: jeden z terenów Lewińskiej Strefy Biznesu został laureatem w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal”, a Gmina Lewin Brzeski prezentując tereny należące do LSB została w 2008 roku uhonorowana certyfikatem „Gminy atrakcyjnej dla inwestora”.

 W efekcie realizacji projektu pt. Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem  powstała droga posiadająca 2 pasy ruchu o łącznej szerokości od 5,5 do 6,4m z obustronnymi krawężnikami i bezpiecznikami o szerokości 0,5m każdy wraz ze stalowymi barierami energochłonnymi. Wzmocnienie nawierzchni dodatkowymi warstwami z betonu asfaltowego wzmocniło konstrukcję drogi i poprawiło jej nośność, co pozwala na swobodny przejazd pojazdów ciężkich. Przebudowie uległo także skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Powstańców Śląskich. Dotychczasowy wyjazd z ul. Kolejowej, usytuowany zaraz za wiaduktem kolejowym i posiadający niewystarczającą widoczność, zastąpiony został nowym skrzyżowaniem, oddalonym od wiaduktu o ok. 50 m, zapewniającym bezpieczne włączanie się do ruchu. Zadbano także o system odwodnienia ul. Kolejowej. W tym celu wybudowano wzdłuż drogi sieciową kanalizację deszczową oraz system powierzchniowego odprowadzania wody opadowej do nowo wykonanych rowów przydrożnych. Zakładając wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego na ulicy Kolejowej po rozbudowie, w celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poruszających się po niej, wykonano także stalową barierę energochłonną oddzielającą jezdnię od rowu odwadniającego podtorze PKP.

DOCRozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem - broszura

Ulica Kolejowa w Lewinie Brzeskim po rozbudowie

ul. Kolejowa po rozbudowie    ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie  

ul. Kolejowa po rozbudowie    ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie

ul. Kolejowa po rozbudowie    ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie   ul. Kolejowa po rozbudowie

ul. Kolejowa po rozbudowie    ul. Kolejowa po rozbudowie  

Ulica Kolejowa w Lewinie Brzeskim tuż przed rozpoczęciem rozbudowy

ul. Kolejowa przed rozbudową    ul. Kolejowa przed rozbudową   ul. Kolejowa przed rozbudową   ul. Kolejowa przed rozbudową

ul. Kolejowa przed rozbudową    ul. Kolejowa przed rozbudową   ul. Kolejowa przed rozbudową   ul. Kolejowa przed rozbudową

ul. Kolejowa przed rozbudową    ul. Kolejowa przed rozbudową