×
Wyszukaj w serwisie
×

I sesja Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim kadencji 2010 - 2014

 

30 listopada br. odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim kadencji 2010 – 2014. Podczas obrad głównym punktem programu było ślubowanie radnych oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzwodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Obradom, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, przewodniczył, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Radny Senior – Ludwik Juszczak.

I sesja Rady Miejskiej   I sesja Rady Miejskiej   I sesja Rady Miejskiej

Podczas sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – Pani Czesława Smolińska, przestawiła wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim oraz wręczyła radnym – elektom zaświadczenie o wyborze. Radni złożyli także stosowne ślubowanie.

I sesja Rady Miejskiej   I sesja Rady Miejskiej

I sesja Rady Miejskiej

Następnie w głosowaniu tajnym radni wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Waldemar Włodek i jego zastępcę, którym został Mieczysław Adaszyński.

 


Radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim kadencji 2010 – 2014:

 1. Adaszyński Mieczysław
 2. Barszcz Piotr
 3. Górka Władysław
 4. Gąsiorowski Zbigniew
 5. Juszczak Ludwik
 6. Kachel Stefan
 7. Kieroński Jacek
 8. Kraiński Dariusz
 9. Laszuk Robert
 10. Pudło Roman
 11. Rak Antoni
 12. Świder Piotr
 13. Włodek Waldemar
 14. Zacharewicz Anna
 15. Zięba Dariusz